בגנו של הגולם – מוזיאון מאנה כץ

The Desert dusk, 2019,Group Exhibition: In the Golem’s Garden,
Mane-Katz Museum, Haifa, Curators: Michal BenJakob and Dafna Falk

The return of… – שובו של…

Upcoming Past, Animation video & Sound: Sharon Fadida, 2018
Sharon Fadida, שרון פדידה
Upcoming Past – 2018, “The return of…”, The Israeli center for digital art, Holon, Curator: Meir Tati
Sharon Fadida, שרון פדידה
Upcoming Past – 2018, “The return of…”, The Israeli center for digital art, Holon, Curator: Meir Tati

Mess – עסק ביש

Sharon Fadida, שרון פדידה
Yahalom (2011) – “Mess” –
The Helena Rubinstein Pavilion for Contemporary Art (Tel-Aviv Museum), 2018, Curator: Dalit Matityahu

Good question – שאלה טובה

Sharon Fadida, שרון פדידה
“Good question” – Wurfel TLV at “Beit Romano” – Curator: Barak Bar-Am – 2018

Sharon Fadida, שרון פדידה
LP Cover for Confused Machines (Electronic music label) – Ishay Adar (album) – 2018 (Drawing: “Bimkom”, 2009)

Nurofen – נורופן

Sharon Fadida, שרון פדידה, להלי פרילינג, Lali Fruheling
“Nurofen” – Sharon Fadida & Lali Fruheling – One weekend exhibition at Schocken 6 TLV – 2018
Lali Fruheling
Sharon Fadida, שרון פדידה, להלי פרילינג, Lali Fruheling

Second nature – טבע שני

פסטיבל הצילום הבינלאומי בתל-אביב, מתוך התערוכה “טבע שני”, אוצר: יהושע סימון, נובמבר 2017
Israel international photography festival, From the exhibition “Second nature”, Curator: Joshua Simon, November 2017


Layout margin – עימוד שוליים

עימוד שוליים” (התנקשות) – מוזיאון הרצליה לאמנות עכשיווית – מאי 2017, אוצרת: איה לוריא”
“Layout margin” (Assassination) –
Herzliya Museum of contamporary art, May 2017, Curator: Aya Lurie
Photos by: Lena Gomon – צילומים: לנה גומון

Sharon Fadida, שרון פדידה
Click for large image -> new window -> Right click on image -> View image

Cherries – דובדבנים

Sharon Fadida, שרון פדידה

“Cherries”, Group Exhibition at the “Yarkon 19” Gallery, TLV – 2017, Curator: Boaz Arad

Forgot withdrawn left – שכח נגמל עזב

Sharon Fadida, שרון פדידה
(שכח נגמל עזב) “forgot withdrawn left”, Solo Exhibition at the Red House Gallery TLV, 2017 – Curator: Oren Fisher

A short video by Asaf Magal – Opening night at the Red House – 2017


“LeAmerica” – Video clip for Ryskinder – 2016-2017

Hatalush – התלוש

“Hatalush”, Group Exhibition, Tel-Aviv Museum – Curator: Dalit Matatyahu – 2016 – From the video “Hi Fadida” (2013) – Photo By: Elad Sarig

Sharon Fadida, שרון פדידה
Hi Fadida – Short mockumentary – Sharon Fadida & Asaf Magal – 2013

The Alley

Sharon Fadida, שרון פדידה
“The alley” – 4 Paintings – 2016

“Galim bapachon” (Waves in the tin shed) – A short docu by Asaf Magal following me at work on a street painting in Tel-Aviv, (10:39 Min) – 2016

1 Minute Trilogy


Nahat Coffee shop – Tel-Aviv – 2016

Studio 2015


Sharon Fadida, שרון פדידה

Taam Tov – Painting on canvas – Hayrkon 19 (Hamidrasha Gallery) – 2015 – Curator: Boaz Arad
Sharon Fadida, שרון פדידה

Taam Tov – Install view – Hayrkon 19 (Hamidrasha Gallery) – 2015


Video for Nico Teen – “Where I belong” – (November 2015) – collaboration with: Asaf Magal (cinematography) & Tamir Lichtenberg (location and art)

Sharon Fadida, שרון פדידה

“Malach / Arpadim Satlanim” – A graphic book (“Malach”, 28 pages, Relief Print, 3 colors, softcover) with a punk rock band disk “Arpadim Satlanim” 28.10.2015
A collaboration with Asaf Eden (Ryskinder) & Urik Har Tuv from “Dfus Golem” Publishing house
A limited edition (150 copies)
Sold out: “Dfus Golem” Publishin


Sharon Fadida, שרון פדידה